Blog kinh nghiệm làm giàu từ Internet

Khắc phục vấn đề tạo tài khoản Clickbank 2017

123

Trong những năm gần đây (2017), ClickBank đã thực hiện một chính sách chặt chẽ hơn trong việc phê duyệt các tài khoản mới. Bây giờ họ có một thuật toán tự động dựa trên dấu hiệu của họ lên trang đăng ký và gắn cờ tài khoản mà họ cho là có nguy cơ cao ảnh hưởng tới hệ thống của họ. Thật không may, chúng tôi không biết những yếu tố chính xác mà họ dùng để đánh giá tài khoản mới là gì. Nhưng tôi xin nói rằng nếu bạn đang thực sự muốn quảng bá sản phẩm của họ để đạt đến nhiều người hơn và kiếm hoa hồng, họ sẽ không từ chối bạn.

 

Sau khi nói chuyện với nhóm hỗ trợ của Clickbank, tôi đã liệt kê ra các bước sau đây, bạn có thể làm sau khi bạn đăng ký một tài khoản ClickBank.

Trường hợp 1: Bạn không nhận được phản hồi của Clickbank sau vài ngày :

Nếu bạn đã không nhận được bất cứ email nào từ ClickBank sau một vài ngày bạn đăng ký tài khoản Clickbank,  tôi sẽ đề nghị bạn viết email gửi tới địa chỉ: support@clickbank.com với tên truy cập và email của bạn để kiểm tra tình trạng tài khoản của bạn. Clickbank thường sẽ trả lời bạn trong vòng 24h

Trường hợp 2: Tài khoản của bạn bị từ chối

Nếu ClickBank bác bỏ tài khoản của bạn nhưng không thể nói cho bạn biết lý do, bạn hãy viết 1 email tới địa chỉ :  abuse@clickbank.com với những yêu cầu sau:

1. Tên và email của bạn.

2. Nói với họ rằng bạn biết tới ClickBank qua một khóa học trực tuyến để quảng bá sản phẩm Clickbank sử dụng quảng cáo PPC

3. Hãy nói với họ rằng bạn là người mới bắt đầu với tiếp thị liên kết nhưng có thể xem xét để trở thành một nhà cung cấp sản phẩm trên Clickbank (Vendor) trong tương lai để bán sản phẩm của riêng bạn.

4. Nếu có thể, hãy viết 1 danh sách gồm  2-3 sản phẩm và đường link của các sản phẩm đó mà bạn dự định sẽ quảng bá trong email

Bạn sẽ nhận được trả lời trong 48 giờ từ Clickbank

Trường hợp 3:  Trường hợp xấu nhất là Clickbank vẫn bác bỏ tài khoản của bạn

Trong kịch bản cuối cùng này, bạn có thể chọn để quảng bá sản phẩm tại JVZoo.com mà là một thị trường trực tuyến, nơi bạn có thể tìm thấy các sản phẩm kỹ thuật số. jvzoo.com có ​​rất nhiều phần mềm cho tiếp thị Internet để sử dụng và do đó, các thị trường mục tiêu là những người muốn giao thông nhiều hơn và chuyển đổi trực tuyến.

Bạn có thể quảng bá sản phẩm jvzoo.com sử dụng hoàn toàn các kiến thức và kĩ thuật trong khóa học Clickbank No Web

 

From : KC Tan – Singapore

 

Chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy hay !

Leave A Reply

Your email address will not be published.

shares